Chansa på Enea

Datum: 2007-04-18 10:30

Köp

Enea

Det rejäla kursfallet efter Eneas bokslutskommuniké innebär ett köpläge för den långsiktiga placeraren. Det menar Affärsvärlden.

2007 har dessutom börjat bra, enligt tidningen. Enea har ett börsvärde på 1,25 miljarder kr och värderas till P/E-talet 25 på förra årets vinst. Med en nettokassa på 146 miljoner kr värderas rörelsen till knappt 1,5 gånger försäljningen och 16 gånger rörelsevinsten. Det anser Affärsvärlden inte vara några avskräckande nivåer. Programvarubolag är enligt tidningen alltid mycket svårbedömda, men för den riskbenägna kan det vara tillfälle att köpa.
Kurs då rekommendationen gavs:
3,43 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser