Chans till uppköp

Datum: 2005-02-28 09:59

Köp

Axis

Trots kursuppgången kan det vara idé att äga Axis långsiktigt, enligt Börsveckan.

Kamerabolaget hade en riktigt stark avslutning på 2004 med en rörelsemarginal på nästan 5 procent i sista kvartalet. Axis mål om att öka försäljningen 15 procent per år och en rörelsemarginal på 10 procent bedöms vara lite konservativa. Dessutom anses uppköpschanserna vara ytterst goda. Värderingen är dock inte låg och hot - som alternativ teknik från andra bolag - saknas inte, enligt Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,6 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser