Chans till sexdubbling

Datum: 2006-05-14 22:16

Börsveckan menar att Guideline Oil i bästa fall kan sexdubblas inom ett år.

Risken bedöms vara hög. Testresultat från hur bolagets produkt fungerar kommer vid tre tillfällen i år. Om testerna lyckas bedöms potentialen vara riktigt stor. Börsveckan skriver att aktien kan bli en supervinnare och köper in Guideline till referensportföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser