Chans till mångdubbling

Datum: 2008-08-01 21:59

Om allt går väl kan Epicept-aktien dubbleras mångfalt de närmaste åren, skriver Stockpicker och plockar in aktien i referensportföljen.

Risken i aktien bedöms vara skyhög och framtiden för Ceplene långtifrån glasklar, men potentialen är enligt Stockpicker synnerligen stor. Nuvarande aktiekurs tar inte hänsyn till det, anser analysföretaget. Ett fortsatt positivt nyhetsflöde kring Ceplene spås kunna rendera stort intresse för EpiCept och Stockpicker bedömer att vinsthemtagningarna nu bör vara slut.
Kurs då rekommendationen gavs:
3,98 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser