Chans till lyft på 30 procent

Datum: 2004-02-18 09:45

Affärsvärlden ser en uppsida i Electrolux-aktien på 30 procent.

Bolaget är skuldfritt och ska därför skicka ut hela 16,50 kr per aktie till aktieägarna i form av utdelning och ett inlösenprogram. Borträknat det blir börsvärdet nio gånger fjolårets vinst. I år spås resultatet bli något lägre på grund av ökade investeringar i marknadsföring och produktutveckling. P/E-talet är dock fortsatt lågt och balansräkningen bedöms vara tillräckligt stark för att aktieägarna ska kunna belönas även nästa år. Affärsvärlden bedömer att Electrolux-aktien är mycket lågt värderad och köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
158 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser