Chans till kursdubbling

Datum: 2004-06-14 18:44

Köp

Probi

För den riskbenägne långsiktige är det köpläge i Probi, enligt Stockpicker.

På 2-3 års sikt kan det enligt Stockpicker mycket väl bli fråga om en kursdubbling. Under 9 kr bedöms Probi-aktien vara långsiktigt köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,7 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser