Chans till guldläge

Datum: 2009-01-15 16:59

Volvo har enligt Veckans Affärer ett guldläge när Barack Obama får i gång den amerikanska ekonomin.

P/e-talen för 2008 och 2009 beräknas till 7 respektive 9. Tidningens slutsats är att aktiemarknaden har mycket låga förväntningar på Volvoaktien, som spås ha 70 kr inom räckhåll på ett par års sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,5 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser