Chans till flerdubblingar

Datum: 2009-01-19 11:05

Om allt går väl för bioteknikbolaget Epicept kan aktien dubbleras flerfalt på några års sikt.

Risken i aktien ses alltjämt som skyhög och framtiden för produkten Ceplene är långtifrån glasklar. Men potentialen i Epicept-aktien bedöms vara synnerligen stor och aktiekursen anses inte ta hänsyn till denna på rätt sätt, trots den kraftiga uppgång som varit.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,175 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser