Chans till bingo

Datum: 2004-05-10 12:01

Köp

SAS

Börsveckan skriver att om SAS lyckas vända skutan kan aktien nästan fördubblas.

Till 2005 ska kostnader på 14 miljarder kr ha försvunnit från SAS. Börsveckan menar att hävstången blir enorm om bara en liten del av det syns i resultatet. Chansen bedöms dessutom finnas att lågkostnadsflygbolagen börjar slås ut i konkurrensen. Om SAS rörelsemarginal på 6 procent från slutet av 90-talet nås skulle det enligt Börsveckan bli bingo för aktieägarna. Vinsten per SAS-aktie skulle då bli 10 kr. Möjligheten till nästan en kursdubbling bedöms därför finnas, men även med lägre lönsamhet kan aktien räknas hem uppåt 90 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser