Chans på Intellecta

Datum: 2004-11-22 14:13

Köp

ICTA

Intellecta kan överraska skriver Börsveckan och rekommenderar spekulativt köp.

Bolaget bedöms vara riktigt intressant om det klarar av att växa samtidigt som den historiska lönsamheten återfås. P/E-talen för i år och 2005 är 11 respektive 9.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,1 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser