Cell imponerar föga

Datum: 2000-10-30 00:10

Avvakta

MAN SE

Rapporten var dålig och Merrill Lynch vill att bolaget visar resultat innan det blir frågan om köp.

Efter Cells tama rapport ställer sig Merrill Lynch avvaktande till bolaget. Förväntningarna på Cells framtida tillväxt justeras ner efter rapporten. Merrill Lynch anser att Cells problem dels var orsakade av ökad konkurrens på den svenska marknaden och en generellt säsongsrelaterad svaghet, delvis specifikt anknutet till företaget. Omsättningen ökade bara med hälften så mycket som investmentbanken väntat sig, leder till en nedrevidering av tidigare prognostiserad tillväxt på 30 procent. Jakten på lönsamhet kan enligt Merrill Lynch leda till att Cell kommer på efterkälken jämfört med sina konkurrenter. Merrill Lynch prognostiserar en förlust om 2,1 kronor per aktie för helåret. Nästa år bedömer man att Cell kommer visa svarta siffror med 1,4 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,7 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser