Bättre än väntat för Castellum

Bättre än väntat för Castellum

Publicerad 2018-04-17 08:12:00

Rapport Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 665 miljoner kr för det första kvartalet 2018. Väntat var 640 miljoner, enligt SME Direkt.

Intäkterna uppgick till 1 352 miljoner kr. Det kan jämföras med förväntade 1 351 miljoner.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 231 miljoner kr i det gångna kvartalet (SME-snittförväntan om 232 miljoner kr) och nettoresultatet summerade till 765 miljoner kr, i det sistnämnda fallet var 701 miljoner kr förväntat.

Castellums nettouthyrning uppgick till 48 miljoner kr under årets första kvartal, att jämföra med 103 miljoner motsvarande kvartal i fjol och 59 miljoner kr under det fjärde kvartalet 2017.

Det framgår av fastighetsbolagets rapport för det första kvartalet.

Nettouthyrningen exkluderar ett Eon-projekt som kommer att tillföra ytterligare 68,5 miljoner kr, fullt uthyrt. Av de 48 miljonerna i nettouthyrning avsåg 21 miljoner kr befintligt bestånd, skriver Henrik Saxborn i vd-ordet.

"Vakanserna minskade därmed och uthyrningsgraden uppgick till 93 procent", fortsätter han.

Bolagets tidsförskjutning mellan nettouthyrning och dess resultateffekt bedöms till 9-18 månader i förvaltningsfastigheter medan den är 12-24 månader avseende investeringar i ny-, till- och ombyggnation.

Direkt