Carnegie sänker riktkursen

Datum: 2016-03-11 10:30

STOCKHOLM (Direkt) Sänkta antaganden gällande det långsiktiga bidraget från smarta kort ligger bland annat bakom Carnegies neddragna riktkurs för Fingerprint Cards.

Carnegie tror att norska Idex har ett bättre värdeerbjudande inom smarta kort. Marknadsandelarna inom smarta kort på lång sikt bedöms uppgå till 55 procent för Idex, 30 procent för FPC och 10 procent för Next Biometrics.

Det framgår av en sektoranalys där Carnegie upprepar rekommendationen behåll för Fingerprint Cards med sänkt riktkurs till 450 kronor (500). Bevakningen av norska Idex inleds med rekommendationen köp och rekommendationen för norska Next Biometrics höjs till köp (behåll).

Enligt Carnegie borde Fingerprint Cards kunna behålla en stark marknadsandel på 50-60 procent inom konsumentelektronik under 2016 och 2017.

Banken tror emellertid att riskerna från nya konkurrenter gröper ur den uppsida som kommer från potentiella design wins från Samsung eller högre penetrationsgrader.

"Endast avsevärt högre penetration av smart cards skulle bidra till en mer positiv syn", skriver Carnegie.

Carnegie förutspår att Fingerprint Cards kommer att behålla sin ledande position, tätt följt av Synaptics och Idex, medan Goodix och Egistec kommer att kämpa om den lokala kinesiska marknaden och lågprismarknaden.

"Vi tror att Idex kommer att dominera den mindre och nyetablerade marknaden för smarta kort, medan Next Biometrics och Fingerprint Cards kommer att dominera vertikalerna utanför konsumentelektronik", skriver Carnegie.

Banken tror också att marknaden för smarta kort kommer att bli svagare än vad som getts uttryck för och nya vertikaler länkade till "internet of things" kommer att ha en långsam utveckling.

Carnegies syn på den biometriska marknaden för smarta kort är att den fortfarande är i sin linda eftersom värdet i förhållande till kostnaden fortfarande är begränsat.

"Vi tror att den har en potential att bli en marknad värd 220-355 miljoner dollar, men bara 75-120 miljoner dollar under 2018", skriver Carnegie.

Carnegie tror att bankerna kommer att testa andra alternativ innan de inför biometriska betalkort på bred front.

Kurs då rekommendationen gavs:
459 kr
Riktkurs:
450 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser