Capio mot rekordvinst

Datum: 2004-09-13 09:50

Att Capio går mot sitt mest lönsamma år på länge samtidigt som bolaget pressas av politiska hot innebär köpläge, enligt DI.

Tidningen skriver att det är långt ifrån säkert att stopplagen mot vinstdriven sjukvård genomförs och det troligaste bedöms vara en kompromiss där sjukhus som redan drivs i privat regi inte omfattas av den nya lagen. DI:s vinstprognos för 2004 innebär ett rekordresultat på 820 miljoner kr efter skatt och inklusive reavinster.Det ger ett P/E-tal på 9, men exkluderas reavinsterna blir vinstmultipeln 34. För 2005 spås resultatet före skatt stiga till närmare 500 miljoner kr. Dagens Industri menar att Capio-aktien är köpvärd för den långsiktige.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,625 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser