Capio bättre än sektorn

Datum: 2006-02-27 09:30

Bättre än index

Capgemini

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Capio.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Capio med riktkurs 150-155 kronor. Frankrike kommer att genomföra en minskning av sjukhusavgifter under 2006 och i värsta fall innebär det att EBITA i Frankrike kan falla med 30 procent, men effekten på bolaget i helhet är mer begränsad, runt 5 procent, enligt Carnegie. Däremot borde Capio ha möjlighet att justera kostnaderna också, enligt Carnegie. Allt som allt antas EBITA marginalen i Frankrike vara oförändrad under 2006, istället för en liten förbättring, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
142,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser