Capio är fullvärderat

Datum: 2001-04-17 11:21

Avvakta

Capgemini

Dagens Industri bedömer att Capios aktie är fullvärderad trots potentialen på sikt.

Capios mål är att i snitt växa 10 procent organiskt och lika mycket genom förvärv per år med bibehållen eller ökad lönsamhet. Grovt räknat på den förväntade vinst i år som dessa siffror ger är Capios P/E-tal 25. Förutom denna höga värdering finns det politiska risker eftersom sjukvården är politiskt kontrollerad. Dagens Industris slutsats är att Capios aktie är fullvärderad. Trots stor potential på lite längre sikt blir därför rekommendationen avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser