C Tech övervärderat

Datum: 2001-04-02 09:03

Aros anser att aktien är övervärderad och att det är dags att sälja.

C Techs prognoser om att sälja 100 000 läspennor under år 2001 och uppvisa vinst under andra halvåret år 2002 är alltför optimistiska, menar Aros. Analyshuset anser att bolaget är i behov av ytterligare en partner inom mobiltelefonbranschen för att lyckas uppnå de högt ställda målen. Aros anser att aktien är övervärderad och att den potentiella uppsidan i dagsläget är låg. Rekommendationen är sälj och man sätter riktkursen till 65 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
79 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Aros

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser