Byggmax pressat av kylig vår Foto: Jana Eriksson

Byggmax pressat av kylig vår

Publicerad 2017-07-17 08:12:00

Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 133 miljoner kr för det andra kvartalet 2017 (114). Resultatet per aktie uppgick till 2,20 kr (1,90). Resultatet höjdes, men försäljningen minskade i kvartalet på grund av kallt väder.

Nettoomsättningen blev till 1 776 miljoner kr (1 739). Bruttomarginalen uppgick till 30,6 procent (29,9).

Rörelseresultatet blev 172 miljoner kr (159), vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 procent (9,2).

Byggmax försäljning i jämförbara butiker minskade med -0,3 procent i det andra kvartalet. Motsvarande period i fjol ökade försäljningen 6,1 procent.

"Utöver tuffa jämförelsetal har försäljningsutvecklingen i kvartalet påverkats negativt av kallare väder, och under april och maj minskade byggvarumarknaden i både Sverige och Norge. Vi fortsätter att ta marknadsandelar, och vår e-handel fortsätter bidra positivt till vår tillväxt", skriver Byggmax vd Mattias Ankarberg i delårsrapporten.

Den svenska byggvarumarknaden minskade med 1,6 procent under april och maj. Enligt Byggvaruhandlarna påverkas den svenska marknaden fortsatt positivt av ökad nyproduktion, vilket inte väsentligt gynnar Byggmax som i första hand riktar sig mot konsumenter.

Den norska marknaden minskade med 5,4 procent under samma period och den finska marknaden ökade med 0,8 procent.

Efter en svagare konsumentmarknad första halvan av 2017 förväntas den svenska marknaden återgå till en mer normal utveckling med viss positiv tillväxt under andra halvan av 2017. På både den finska och norska marknaden består osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen, skriver bolaget.

Byggmax räknar med att nå sitt mål att öppna 8-12 nya butiker under 2017, och har hittills kommunicerat orter för 10 nya butiker i år.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Byggmax Group AB