Byggmarknaden fortsatt svag

Datum: 2001-12-13 11:03

Swedbank markets rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Skanska.

Banken väntar sig ett svagt fjärde kvartal och anser att Skanska kommer att drabbas negativt av en vikande byggkonjunktur. Banken anser att resultatförväntningarna för nästa år är höga. Den senaste kursuppgången medför att värderingen återigen kommit upp och att marknaden diskonterar ett enligt banken alldeles för positivt scenario. Rekommendationen minska upprepas och riktkursen sätts till 60 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
70 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser