Bure värd 3 kr

Datum: 2006-07-14 11:10

Swedbank Markets rekommenderar neutral i Bure.

Swedbank upprepar rekommendationen neutral i Bure och riktkursen sänks till 3 kronor från 3,20 kronor. Bure avyttrar sina 66,1 procent av aktierna i Carl Bro och erhåller 1.020 miljoner kronor, varav 175 miljoner kronor är aktier i förärvaren, holländska Grontmij, enligt Swedbank. Försäljningen ger Bure en kassaposition om 1.200 miljoner kronor vilket möjliggör nya investeringar eller återköp, enligt Swedbank. Köpeskillingen var dock cirka 200 miljoner kronor lägre än förväntat, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,82 kr
Riktkurs:
3 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser