Bure satsar rätt

Datum: 2001-05-28 11:16

Börsinsikt bedömer satsningar inom TIME-sektorn kan vara en bra strategi och rekommenderar köp av Bure.

Bolag inom TIME-sektorn är lågt värderade, så Börsinsikt anser det som en bra strategi av Bure att leta ”guldklimpar” där. Bolagets substansratt är hög, förväntningarna för låga och Börsinsikt bedömer att Bure kommer att ge god avkastning till aktieägarna i framtiden tack vara starka finanser, erfarenhet och kompetens. Rekommendationen blir köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,3 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser