Börsens bästa stockpicker

Börsens bästa stockpicker

Publicerad 2016-02-23 12:56:00

Aktier Bure ökade substansvärdet med 90 procent förra året, vilket gör bolaget till börsens bästa stockpicker bland de etablerade investmentbolagen. Och med en stor kassa har bolaget muskler för nya positioner i aktier som blivit billigare.

Bure härstammar från tiden med löntagarfonder, men har efter diverse turer hamnat i storkapitalets händer med familjerna Tigerschiöld och Björkman i spetsen. Nordeas fonder tillhör också storägarna. Och de aktieägare som varit med på resan har inte blivit besvikna.

Under de tre senaste åren är kursuppgången över 160 procent – och 2015 blev allra bäst med en totalavkastning på 95 procent jämfört med SIX Return index som steg med 10 procent.

Detta fantastiska fjolår beror förstås på att de stora innehaven i portföljen gått som tåget. Värdet på de största innehaven i Mycronic och Vitrolife har ökat med över 2,5 miljarder. Vd Henrik Blomquist menar i dagens bokslutsrapport att detta är helt välförtjänt. Bolagen har en vinsttillväxt på 95 respektive 67 procent 2015 och med skarpt stigande marginaler.

Dessutom fick Bure del i ett av de uppköp som skedde under förra året. Finländska Scanfil lade bud på kollegan Partnertech, vilket gav Bure 289 miljoner. Kassan har också ökat med cirka 500 miljoner på grund av försäljning av delar av innehavet i Mycronic.

Men den inledande oron på aktiemarknaden har förstås även slagit mot Bure och substansvärdet har hittills minskat med cirka 5 procent. Vd ser dock denna tillfälliga (?) nedgång som en bra chans för Bure att komma in billigare i vissa aktier som tidigare varit generellt högt värderade. Och med en kassa på knappt en miljard finns nu möjligheterna att agera.

Att Bure är duktiga stockpickers märks också på den investering som gjorts inom Bure Financial Services. Det är i finansbolaget Catella som Bure nu äger knappt 11 procent av kapitalet – och det blev bingo under fjärde kvartalet där aktien ökade med hela 75 procent.

Att investera i ett bolag som Bure har i hög grad att göra med förtroende för ledning och styrelse. Deras förmåga historiskt att hitta bra investeringar och tillföra aktieägarvärde är de faktorer som avgör beslut om köp eller inte. Och Bure har otvivelaktigt lyckats mycket bra.

Aktieägarvärde tillförs inte heller bara genom lyckade investeringar – bolaget har också genomfört återköp av aktier och ger i år en ordinarie utdelning på 1,00 kr och en extra utdelning på lika mycket. Det blir drygt 3 procent i direktavkastning.

Magnus Alfredsson