Bure är köpvärd

Datum: 2004-04-13 10:11

Börsveckan ser övervärden i Bure och rekommenderar köp av aktien.

Övervärdena på 20-30 procent i förhållande till börskursen bedöms kunna hamna hos aktieägarna nu när Skanditek har blivit Bures störste ägare. Orsaken är att nu är en nedmontering av bolaget aktuellt. Börsveckan menar att man helst ska köpa Bures teckningsoption som ger en större hävstång än aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,525 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser