USA lyfter råvarumarknaden

USA lyfter råvarumarknaden

Publicerad 2012-12-18 12:12:00

Råvaror Råvarupriserna noterade generellt högre priser på förmiddagshandeln på tisdagen, stöttade av framsteg i budgetförhandlingarna i USA.

Vid klockan 11.40 var Brent-oljan i första terminsposition upp 0:63 dollar till 108:27 dollar per fat, medan WTI noterades 0:50 dollar högre till 87:70.

"Utsikterna för efterfrågan på olja förbättrades som en följd av de positiva tolkningarna att "fiscal cliff" i USA ska kunna lösas innan skattehöjningar och utgiftsminskningar startar i början av nästa år, vilket annars skulle kunna få världens största oljekonsument in i recession igen. Även ett uppsving i Kinas efterfrågan stödjer priset, då landets raffinaderi produktion ökar vilket leder till ökad import", skriver SEB i ett marknadsbrev.

Under natten mot tisdagen svensk tid läcktes Barack Obamas nya budgetbud ut, där presidenten nu går med på att höja skatterna för dem som tjänar mer än 400.000 dollar per år. Tidigare bud var 250.000 dollar och presidenten närmar sig därmed republikanernas position, där John Boehner sagt sig kunna gå med på att höja inkomstskatterna för dem som tjänar mer än 1 miljon dollar.

I det nya budgetförslaget ska skatterna höjas med totalt 1.200 miljarder dollar och utgifterna sänkas med 1.220 miljarder dollar, bland annat genom lägre räntekostnader och förändringar i inflationsjusteringen av Social Security. I förslaget ingår också att skuldtaket höjs för två år framåt.

Prisskillnaden mellan Brent och WTI minskade på måndagen på grund av förväntningar om en expansion av oljeledningen Seaway tidigt i januari. Enterprise Product Partners ska öka flödeskapaciteten i ledningen, som löper mellan Cushing till Freeport i Texas, till cirka 400.000 fat per dag från nuvarande 135.000. Det kan komma att lätta på lagertrycket i Cushing vilket skulle kunna få ned överutbudet.

På ädelmetallmarknaden kretsade spotpriset på guld kring 1.700 dollarstrecket per uns efter att handlats under den psykologiskt viktiga nivån i tre dagar. Vid lunchtid var guldet upp knappt 2 dollar till strax under 1.700 dollar per uns, medan silvret var upp 0:15 dollar till 32:435.

"Guldet och övriga finansmarknader fortsätter att hållas gisslan av förhandlingarna kring budgetstupet. Medan vi vidhåller att guldets långsiktiga trend högre inte har förändrats, tror vi det är osannolikt att vi kommer att se stora rörelser i båda riktningarna innan årsskiftet", sade Sun Yonggang, makroekonomisk strateg vid Everbrigth Futures till Bloomberg New.

Guldet har nu stigit knappt 9 procent i år och är därmed på väg mot att ha stigit tolv år i rad. De senaste åren har guldet i huvudsak fått stöd av penningpolitiska lättnader.

På basmetallmarknaden London Metal Exchange rörde sig kopparn mellan uppgångar och nedgångar, och handlades vid klockan 11.40 ned 32 dollar till 8.031 dollar per ton.

Samtidigt som kopparn gynnades av framstegen i budgetförhandlingarna i USA, visade ekonomisk statistik i Kina en något sämre utveckling än vad som var väntat.

Fasta bruttoinvesteringar i Kina minskade med 5,4 procent i november jämfört med samma månad 2011. Det var en större nedgång än väntat, då analytiker räknade med att investeringarna skulle ha sjunkit 3,1 procent.

Samtidigt har LME:s kopparlager stigit kraftigt den senaste tiden, och är nu uppe på den högsta nivån sedan februari. Bara på måndagen steg lagren över 9 procent.

I USA har Securities and Exchange Commission, SEC, godkänt den första börshandlade fonden i USA som ger investerare möjlighet att köpa koppar. Den föreslagna fonden JPM XF Physical Copper Trust skulle initialt ha 61.800 ton koppar bakom sig. De nu existerande motsvarigheterna är backade av terminer, snarare än fysisk koppar.

Tillverkare av koppar har skrivit till SEC och opponerat sig mot den planerade ETF:en, med argumentet att den skulle skada industrin genom att låsa in för mycket koppar bland investerare. Enligt tillverkarna skulle en kopparrelaterad produkt kunna skada en redan känslig marknad som har stått inför produktionsbrister under tre av de fyra senaste åren.

Nickelpriset visade samtidigt en uppgång på 104 dollar till 17.709 dollar per ton.

Noteringar klockan 11.40

Råolja (pris/fat):
WTI, första termin +0:50 USD 87:70
Brent, första termin +0:63 USD 108:27

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -32 USD 8.031
Zink +1 USD 2.090
Aluminium -13 USD 2.093
Nickel +104 USD 17.709
Bly +8 USD 2.308
Tenn +150 USD 23.450

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +1:65 USD 1.699:80
Silver +0:15 USD 32:435

Jordbruksråvaror (pris/pund, majtermin)
Bomull +0:0010 USD 0:7595