Brakförlust för bostadsutvecklaren efter försäljningskollaps Foto: Grafik Oscar Properties

Brakförlust för bostadsutvecklaren efter försäljningskollaps

Publicerad 2018-02-09 08:57:00

Rapport Oscar Properties sålde bara 16 bostäder under det fjärde kvartalet.  Bostadsutvecklaren redovisar nu en kraftig förlust för perioden.

Bolaget rapporterar ett resultat efter skatt på -152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (237). Resultatet per aktie uppgick till -5:59 kronor (8:19).

Nettoomsättningen sjönk till 559 miljoner kronor (1.096).

Rörelseresultatet blev -112 miljoner kronor (249).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till -141 miljoner kronor (15).

Sålde bara 16 bostäder

Oscar Properties sålde 16 bostäder under perioden (104) och bolaget hade vid utgången av kvartalet 1.114 bostäder i pågående produktion (1.047), av vilka 88 procent var sålda (73). Inga produktionsstarter gjordes under fjärde kvartalet.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2017 (1:50 kronor per aktie).

Föreslår fondemission

Oscar Properties styrelse avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid 50 stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en ny preferensaktie.

Privata Affärer / Direkt