Bra utsikter för Tietoenator

Datum: 2001-10-10 09:30

Köp

Tieto

Redeye ser goda möjligheter till en uppgång i Tietoenator och anser att aktien är köpvärd.

Möjligheten till nya outsourcing-affärer gör Tietoenator fortsatt köpvärd, trots den senaste tidens starka kursutveckling. Redeye anser att bolagets signaler om aktieåterköp är positiva nyheter. Men även utan ett kortsiktigt kurslyftande återköpsprogram är Tietoenator en spännande placering, menar Redeye. Tietoenator har under hösten fortsatt sin strategi med att förvärva mindre konsulter med nischkompetens/produkter eller geografiska fördelar. Vinstmultipeln 2002 är 20 räknat på Redeyes egna prognoser. Analyshuset räknar med ett fortsatt positivt nyhetsflöde från Tietoenator under hösten med nya affärer och stärkta marknadsandelar. Rekommendationen köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
226,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser