Bra tillfälle för Köp

Datum: 2010-02-01 15:58

Köp

MTG B

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets väntar sig att MTG kommer att slå konsensus för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet väntas uppgå till 599 MSEK för kvartalet, vilket är 80-100 MSEK högre än marknaden förväntar sig. Under det första och andra kvartalet 2010 beräknas reklammarknaden öka till följd av fotbolls-VM i Sydafrika. Under Q4 08 var kostnadsökningarna som störst och intäktstillväxten som lägst inom Fri-TV i Skandinavien och Europa/Mellanöstern/Afrika. Q4 09 kommer därför att innebära lätta jämförelsetal. Banken menar att en placering i MTG-aktien innebär ett tillfälle att satsa på en återhämtning för de europeiska konsumenterna.
Kurs då rekommendationen gavs:
343,3 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser