Bra rapport lyfter ELUX

Datum: 2002-04-22 07:54

Skandiabanken rekommenderar köp av Electrolux och menar att rapporten var mycket stark.

Första kvartalets rapport visar att Electrolux utvecklats mycket starkt under det första kvartalet. Bolaget upprepar sina prognoser och i linje med bankens förväntningar har bolaget lyckats nå bättre marginaler på konsumentprodukter. Trots osäkerheten på marknaden spår banken att bolaget kan komma att öka lönsamheten ytterligare. P/e-talet för året är 12,4 och för nästa år är vinstmultipeln 11,6. Banken rekommenderar sina kunder att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
183 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser