Bra rapport från Elekta

Datum: 2002-10-18 10:28

Den senaste tidens kursfall kombinerat med en bra rapport ger köpläge i Elekta, menar Carnegie.

Elektas resultat för bolagets första kvartal kom in väsentligt bättre än Carnegie väntat sig med anledning av högre vinstmarginal och försäljning. Med tanke på fluktuationer mellan kvartalen vidhåller firman tros allt sina prognoser. Carnegie anser att den senaste tidens kursfall har gjort aktien relativt sett mycket billig. Den låga värdering i kombination av att sentimentet för bolaget kan komma att återvända i och med starka framtida resultat gör att firman upprepar rekommendationen köp. Vinsten per aktie för 2001/2002 väntas bli 4,6 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
80 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser