Bra rapport från Atlas Copco

Datum: 2000-10-26 15:00

Trends tror att Atlas Copco nu har övertygat marknaden om företagets potential. Trends förväntar sig därför en fortsatt kursuppgång.

Atlas Copcos rapport var bra både när det gäller tillväxt och lönsamhet. Trends tycker att det finns en stor potential framförallt i uthyrningsverksamheten i USA. Trends anser att Atlas Copco är en bra placering och tror att företaget kan gå mycket bra, även om konjunkturen viker. Rekommendationen är långsiktigt köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
194 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser