Bra rapport

Datum: 2003-10-31 12:08

Övervikt

Ericsson B

Lehman Brothers rekommenderar sina kunder att vara överviktade i Ericsson.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers rekommenderar sina kunder att vara överviktade i Ericsson. Detta då banken menar att tredje kvartalets rapport var solid. Banken menar vidare att Ericssons omstrukturering går bra. I år spås ett nollresultat. Nästkommande år spås en vinst på 49 öre per aktie. Riktkursen höjs från 13 till 14 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
13,35 kr
Riktkurs:
14 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser