Bra på sikt

Datum: 2008-12-10 10:49

Köp

JM

När marknaden väl vänder är det inte fel att äga byggrätter i attraktiva områden i Stockholm, skriver Affärsvärlden och köprekommenderar JM-aktien.

En utdragen lågkonjunktur kommer dock att slå hårt mot JM, varnar tidningen. Om byggandet ska ned på andra världskrigets nivå innan det tar fart igen är det viktigt att JM orkar vänta in den vändningen. Här kommer den starka balansräkningen väl till pass, menar Affärsvärlden. På lång sikt bedöms det vara rätt att köpa JM.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,4 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser