Bra lottsedel

Datum: 2003-03-31 10:46

Veckans Affärer anser att Active Biotechs aktie kan liknas vid en lottsedel på börsen som kan ge vinst.

Tidningen ger med viss tvekan aktien en köprekommendation, men betonar att ett köp av aktien förknippas med stor risk. Värderingen av Active Biotech är låg, forskningen som miljardbelopp plöjts ned i värderas som om den vore en belastning. Aktien bedöms erbjuda en chans som osäkerheten till trots är större än risken. Veckans Affärer skriver att det är under årets sista kvartal, då resultaten från bolagets två fas-II studier ska ligga klara, som lottdragningen kommer att ske.
Kurs då rekommendationen gavs:
18 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser