Bra köpläge

Datum: 2008-11-17 18:38

Köp

Axis

Axis-aktien befinner sig i ett bra läge för köp, menar Dagens Industri.

DI spår att vinstutvecklingen håller fortsatt hög nivå. Lägg till goda tillväxtutsikter och stabila finanser, skriver tidningen. Räknat på 2009 års förväntade vinst är p/e-talet 15.
Kurs då rekommendationen gavs:
76,625 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser