Bra förvärv i Storbrittanien

Datum: 2010-10-01 15:06

Securitas

Securitas förvärvar brittiska Reliance Security Group för 464 MSEK, vilket endast motsvarar 0,2 gånger det förvärvade bolagets försäljning. Av Reliance omsättning på 2,2 MDRSEK utgörs 90 % av bevakning och resterande del utgörs av andra säkerhetstjänster. Förvärvet adderar 3,5 % till Securitas omsättning. Anledningen till att köpeskillingen är relativt låg förklaras av att Reliances lönsamhet är låg. Securitas avser att lyfta lönsamheten genom att integrera bolaget i den egna verksamheten och förbättra effektiviteten. Kostnaderna för integrationen väntas uppgå till 54 MSEK och förvärvet väntas bidra positivt till Securitas vinst per aktie först 2012. Affären leder till Securitas blir det näst största säkerhetsföretaget i Storbritannien med en marknadsandel på 11 %. G4S är störst med 20 %. SEB anser att det är bra att Securitas använder sin starka balansräkning till att göra förvärv i enlighet med sin strategi och rekommendationen Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,6 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser