Bra företag-Dyr aktie

Datum: 2000-10-19 16:18

Aragon rekommenderar en minskning i Karo Bio med en riktkurs på 270 kronor.

Aragon rekommenderar en minskning i Karo Bio med en riktkurs på 270 kronor. Företaget ökar förlustern mestadels på grund av goodwillavskrivningar efter köpet av Novalon. Annars innehöll rapporten få nyheter gällande de pågående samarbetena vilket bidar till Aragons försiktighet. Kassaflödesmässigt väntas inte normalåret uppnås förrän år 2007 vilket i nuläget ger bedömningar hög osäkerhet. Företaget har dessutom haft en starkare kursutveckling än den internationella gruppen ”drug discovery” företag.
Kurs då rekommendationen gavs:
362 kr
Riktkurs:
270 kr

Rekommendation från: Aragon

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser