Bra av Stora Enso

Datum: 2006-04-28 14:18

Bättre än index

Stora Enso R

Fischer Partners rekommenderar bättre än index för Stora Enso

Fischer rekommenderar bättre än index för Stora Enso med riktkurs 125,65 kronor efter kvartalsrapporten. Stora Enso visade god omsättning och starka vinster och marginaler under första kvartalet, enligt Fischer. Ledningen presenterade dock en försiktig prognos där de inte tror förhållandena i Europa kommer att förbättras ytterligare från det Stora Enso upplevde under första kvartalet, enligt Fischer. Omstruktureringsprogrammet löper enligt plan, enligt Fischer.
Kurs då rekommendationen gavs:
118,5 kr
Riktkurs:
125,65 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser