Bra av NCC

Datum: 2002-05-06 16:18

Öka

NCC B

Swedbank rekommenderar sina kunder att öka i NCC.

Banken anser att det var ett styrkebesked av NCC att kunna visa upp ett nollresultat. Banken anser vidare att bolaget har anpassat sina kostnader till det marknadsklimat som råder, vilket är positivt. Samtidigt som allt ser bra ut poängterar banken att det är hög risk i bolaget och att riktkursen höjs till 80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
72 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser