Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2015-05-25 08:30

Avvakta

Orion B

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan går igenom sin utdelningsportfölj i det senaste numret och har därför endast några få direkta aktierekommendationer.

Finländska läkemedelsbolaget Orion har haft en fallande tillväxttakt i flera år men 2015 kan bli en vändpunkt. Effekterna av patentutgångar minskar och då kan försäljningen åter ta fart. Den starka kursutvecklingen har dock gjort att direktavkastningen sjunkit markant och ligger på drygt 4 procent.

"Man kan nog med fog säga att marknaden redan har diskonterat förbättringarna fullt ut i aktiekursen och Orion är fullvärderat. Rådet blir därför avvakta", skriver Börsveckan.

Kurs då rekommendationen gavs:
30,58 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser