Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2015-05-04 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan rekommenderar köp av Duni, Nobia, Sandvik och SSAB i måndagens nummer - samt av Fortnox i den långa portföljen. För Atlas Copco, Tieto och IFS är tidningens råd att avvakta.

* SSAB framstår enligt Börsveckan som lågt värderat jämfört med andra cykliska storbolag, även om en viss rabatt anses motiverad med tanke på bolagets volatila resultat. Med flera kvartal i rad med vinstförbättringar finns god chans att riskpremien sänks, vilket kan ge ytterligare kursuppgångar, och en potentiell efterfrågeförstärkning är en extra krydda för bolaget som redan visar bra vinstutveckling. Rådet är köp.

Kurs då rekommendationen gavs:
43,39 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser