Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2015-03-30 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan tycker att Lundin Petroleum är en attraktiv aktie och råder investerare även att köpa Fenix Outdoor. För Hexpol väntas sannolikt en lugnare resa framöver och gällande Probi, Elekta, SSAB och Sportamore är rådet också att avvakta.

Det framgår av det senaste numret av tidningen.

Lundin Petroleums drygt 22-procentiga andel i Johan Sverdrup gör aktien intressant på lite längre sikt. Då Börsveckan utgår från nuvarande tillgångar ligger substansvärdet runt 130 kronor per aktie, att jämföra med dagens kurs runt 120 kronor, men inklusive Johan Sverdrup kan substansvärdet stiga uppemot 170 kronor per aktie.

"Med tanke på tidsperspektivet (med planerad produktionsstart 2019) och osäkerheten kring oljeprisets utveckling måste beräkningarna tolkas försiktigt, men det är ingen tvekan om att Johan Sverdrup betingar ett pris som vida överstiger dagens aktievärdering", skriver Börsveckan.

Summa summarum anses Lundin Petroleum som en attraktiv placering, såväl på kort som på lång sikt, med tanke på årets produktionsökningar, bolagets starka balansräkning och de stora tillgångarna i Johan Sverdrup-fältet.

Kurs då rekommendationen gavs:
118,8 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser