Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2013-04-15 09:00

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan rekommenderar köp i New Wave, Nederman, VBG och Alltele i måndagens nummer. Däremot avvaktar tidningen med H&M och Phonera och råder att sälja Aqeri.

Rekommendationen för New Wave höjs till köp, från tidigare avvakta, trots en kursuppgång på 40 procent i år.

Enligt tidningen börjar man nu på allvar se effekterna av de massiva kostnadsbesparingar som initierades i början av förra året. För det andra har skuldsättningen kommit ner successivt kvartal för kvartal, tack vare en effektivare lagerhållning och ett ständigt gnetande med kundfordringarna.

Dock ligger den fortsatt på 1,5 miljarder kronor.

"Det är fortfarande ganska högt givet nuvarande intjäning men i år väntas vinsten stiga med 30 procent jämfört med 2012 och trenden för skuldsättningen pekar nedåt vilket är positivt", skriver Börsveckan.

För det tredje bedömer tidningen, som räknar med nolltillväxt för bolaget innevarande år, att sannolikheten är tämligen god att New Wave åter uppvisar rörelsemarginaler på 9-10 procent de närmaste två åren.

Kurs då rekommendationen gavs:
34,6 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser