Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2012-12-10 09:00

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckans rekommendationer denna vecka är mestadels avvakta. Men några köpråd ges och då till MQ, Medcap och Cherryföretagen. Vidare i detta nummer råder Börsveckan till att inte acceptera Lifcos bud på Note och anser att Alliance Oils stamaktie är att föredra över preferensaktien.

I kortanalyser ger Börsveckan Medcap köprekommendation och hänvisar till att aktien är lågt värderad trots en fin tillväxt- och lönsamhetstrend.

Kurs då rekommendationen gavs:
1,87 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser