Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2012-12-10 09:00

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckans rekommendationer denna vecka är mestadels avvakta. Men några köpråd ges och då till MQ, Medcap och Cherryföretagen. Vidare i detta nummer råder Börsveckan till att inte acceptera Lifcos bud på Note och anser att Alliance Oils stamaktie är att föredra över preferensaktien.

MQ:s fina försäljningstrend bröts under kvartalet september-november och förra veckan kom en vinstvarning. Det är möjligt att detta är en engångshändelse - att MQ väljer att behålla utdelningsförslaget och att försäljningen i november uppges ha stabiliserats kan tolkats så. Även med nya prognoser anser Börsveckan att aktien är undervärderad, även om det är svårt att se vad som kan lyfta kursen på kort sikt. Börsveckan behåller köprådet och avvaktar att se om de kommande rapporterna kan visa att MQ:s utveckling denna höst var tillfällig svacka. Till dess är direktavkastningen på 5,3 procent lite plåster på såren.

Kurs då rekommendationen gavs:
16,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser