Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2012-11-12 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan har börjat dela upp sina bolag i breda kategorier som i sin tur är fördelade på aktier att köpa och aktier att undvika.

Sektorkollegan Sweco fortsätter att imponera med stabil tillväxt och hög lönsamhet, och för närvarande utnyttjas koncernens resurser mycket effektivt. Bolaget varnar visserligen för en avmattning inom vissa marknadssegment men tack vare koncernens breda inriktning bör Sweco kunna parera en försvagad efterfrågan. Med ett p/e-tal runt 12 kan Sweco förefalla fullvärderad men den går att försvara med tanke på den långsiktiga potentialen som bolaget har. Å andra sidan kan avmattningen inom bygg ge tempoförlust som inte ska ignoreras. Börsveckan lutar åt fortsatt köp men med viss tvekan.

Kurs då rekommendationen gavs:
68,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser