Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2012-05-28 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckans senaste nummer innehåller fem köprekommendationer. Lika många aktier får tidningen att tvivla och råda investerare att ligga lågt.

It-konsulten Knowit växer vidare och baserat på årets väntade vinst handlas
aktien till ett p/e-tal på 6,8. Det ser "riktigt billigt ut". Den relativt svaga
balansräkningen är en delförklaring till den låga värderingen men Börsveckan
tycker ändå att både historiken och framtidsutsikterna talar för Knowit bör
värderas högre. Tidningen rekommenderar fortsatt köp.

Kurs då rekommendationen gavs:
57,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser