Börsveckan rekommenderar köp

Datum: 2012-05-07 08:30

Börsveckans senaste nummer rekommenderar köp av Autoliv, avstå i Tradedoubler medan G&L Beijer anses fullvärderad.

Autoliv som är ett världsledande bolag inom sin bransch och som växer organiskt med 7 procent och med lönsamhetsmarginaler över 10 procent på en marknad med underliggande tillväxt anses alltså som en god köpkandidat. Att värderingen av bolaget med ett p/e-tal kring 10 är tämligen lågt gör knappast saken sämre, menar Börsveckan som alltså hissar köpflagg då aktien har mycket kvar att ge.

Kurs då rekommendationen gavs:
417 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser