Börsveckan rekommenderar avvakta

Datum: 2012-12-10 09:00

Avvakta

Elekta B

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckans rekommendationer denna vecka är mestadels avvakta. Men några köpråd ges och då till MQ, Medcap och Cherryföretagen. Vidare i detta nummer råder Börsveckan till att inte acceptera Lifcos bud på Note och anser att Alliance Oils stamaktie är att föredra över preferensaktien.

Elektas rapport förra veckan visade en ganska stabil utveckling, med ett något bättre försäljningstillväxt än väntat. Det som stack ut var kassaflödet - ett nyckeltal som Elekta tidigare varit svag på men som nu var mycket bättre. Det gav aktien skjuts efter rapporten. Nu bör rimligtvis fokus återvända till vinstgenerering. Eftersom det finns begränsat utrymme att lyfta den redan höga lönsamhetsnivån ligger hoppet till omsättningstillväxt, och där finns mycket potential. En åldrande befolkning innebär hög tillväxt i cancerfall och användningen av bildgivande undersökningar växer stadigt inom vården. Elektas största konkurrent Varian är fortfarande störst, men har också starkt fäste i en ganska mättad Nordamerikamarknad. Elektas försäljning är mer jämnt fördelad geografiskt, vilket i detta fall är en fördel. Däremot anser Börsveckan att värderingen av Elekta-aktien är för hög: rörelsen värderas till 15 gånger rörelseresultatet för 2013, 26 gånger nästa års förväntade kassaflöde, 5,5 gånger bokfört värde och p/e-talet ligger på 22. Börsveckan väljer att avvakta.

Kurs då rekommendationen gavs:
102,4 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser