Börsveckan rekommenderar avvakta

Datum: 2012-10-08 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Börsveckan väljer att ge H&M, Loomis, Intrum Justitia ochCellavision köprekommendation i veckans utgåva, årets 41:a. Övriga aktier somgranskas - Homemaid, Elanders, Carlsberg, Firefly och Jays - får neutralrekommendation. Även nya bolaget Xvivo, som har premiär i dag, analyseras.

Elanders har vänt den negativa trenden som var påtaglig 2008-2010 men det räckerinte för ett köpråd. Marknadsutsikterna fortsätter att vara dunkla ochBörsveckan är en aning mer försiktig i sina estimat för Elanders än vad bolagetär självt. Nuvarande värdering känns rimligt men nackdelarna är att Elandersverkar på en marknad som präglas av prispress och som går igenom en strukturellförändring, samt att bolaget har en stark cyklisk prägel och relativt högskuldsättning.

Kurs då rekommendationen gavs:
22,7 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser