Börsens fettpärla

Datum: 2005-01-31 10:40

Köp

AAK

Dagens Industri rekommenderar köp av Karlshamns.

DI ser en möjlighet att Karlshamns kan komma att lägga ett bud på den nordiska huvudkonkurrenten Aarhus United. Men även Karlshamns bedöms kunna bli föremål för uppköp, av exempelvis ett riskkapitalbolag. Fettbolaget bedöms ha en intressant produktportfölj och en stark balansräkning. Tidningen spår en vinst per aktie på 7,54 kr i år och 8,74 kr 2006. Det ger P/E-tal på 13 respektive 11.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,25 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser